خسته ام

 

خسته ام از مردمی که به رویشان میخندی ، میترسند ...

 
نمی خندی ، می ترسند ...و من درد میکشم ...میسوزم ...

وقتی که خوب بودن نشان حماقت است و بس !!!

 
خسته ام از نگاه هایی که بی جهت رنگ نفرت دارند ...

از پاهایی که یادگرفته اند به جای همپا ، پشت پا باشند ...

 خسته ام از لبخند هایی که دام و دانه اند ...

 

ماخذ: http://www.ashpazonline.com/weblog/arezu/199881

 

ارسال کننده:کفا کامدی

/ 0 نظر / 7 بازدید