چشمان کم سوی مادر

دندانم شکست برای شن ریزه ای که درغذایم بود. دردکشیدم...
نه برای دندانم ، برای کم شدن سوی چشمان مادرم
 
شاعر:مرحوم حسین پناهی
ارسال کننده: رضا
/ 0 نظر / 26 بازدید