# شعر_کلاسیک

آن دوســـت کــه مــا ازآن اویــیــم

 آن دوســـت کــه مــا ازآن اویــیــم       در زمـره عــاشــقـان اویـیـم  این بـخـت نـگـر کـه جـمـلـه مـردم       آن خـــود ومـــا ازآن اویــیــم  ویـن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید