# شعر_نو

من هنـــــوز ایمان دارم مـــــادرم را خواهم دید...

من هنـــــوز ایمان دارم مـــــادرم را خواهم دید...وقتی تمام دیـــــوارهای بیمارستان تیتر زده اند..."آی... سی...یـو"این فشارها که به خونت می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید