# جملات_و_عبارت_های_زیبا

عقل زن کامل نیست!؟

مــــــــادر کــــودکش را شــــیر میدهــــد .. کــــودک از نــــور چشم مــــــــادر خــــواندن و نوشتن می آمــــوزد.. وقتی کمــــی بزرگتر شــــد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید