# جملات_و_عبارت_های_زیبا

دلم کمی خدا می خواهد

دلــم کــَمى خــُدا مــى خــوآهـَد کـــَمى سکــوتــــ دلــَم دل بـــُریدن مــى خــوآهـَد  کــَمى اَشکـــ  کــَمى بــُهتــــ  کــَمى آغــوش ِ آسمــآنى کــمى دور شــُدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

عقل زن کامل نیست!؟

مــــــــادر کــــودکش را شــــیر میدهــــد .. کــــودک از نــــور چشم مــــــــادر خــــواندن و نوشتن می آمــــوزد.. وقتی کمــــی بزرگتر شــــد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

زندگی

  زندگی یعنی ....بخند هر چند که غمگینی                                      ببخش هر چند که مسکینی                                                                                             فراموش کن هر چند که دلگیری                                                              اینگونه بودن زیباست                                                                                                 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید