کلام بزرگان

      آستین فلپس

      پوشاک کهنه را بپوش و کتاب تازه را بخر!


      آن سالیوان، مربی هلن کلر

      کودکان به هدایت و محبت بسیار بیشتر از دستورالعمل های آموزشی نیاز دارند.


      آنجلا شوینت


      هنگامی که می کوشیم همه چیز را درباره زندگی به کودکان بیاموزیم، آن ها چیستی  زندگی را به ما می‌آموزند.


           بتی اسمیت


      چه هنگام شگفتی! زمانی که کودک درمی یابد می تواند واژه های چاپ شده را
      بخواند!


      استاشیا توشر

      ما نگرانیم که کودک در آینده چه سرنوشتی پیدا می کند، اما فراموش می کنیم که
      او موجودی است که امروز هم وجود دارد.


      افلاطون

      کودکان را مجبور به یادگیری نکنید، از راه بازی به آن‌ها آموزش دهید.


      الیزابت هاردویک


      بزرگترین هدیه برانگیختن شوقی برای خواندن است.


      امیلی باچوالد


      کودکان در آغوش پدر و مادر کتابخوان می شوند

 

 ماخذ:http://ketabak.org/tarvij/quotes

 

ارسال کننده: عاطفه راهی مرمضی

 

/ 0 نظر / 25 بازدید