خدای من

خدای من؛ دست و بالم از حرف خالی ست؛ هر چه هست، تویی؛ و تو حرف نداری … . . . تنها، تنهایی عامل نا امیدیست، تنها، خستگی روح، عامل کناره گیریست، و تنها، بی همزبانی عامل همٌ و غم و درد است… پس دنبال کسی باش که شادی را در دلت جریان بیندازد، دردهایت را بفهمد و تو را درک کند… دنبال کسی نباش که همیشه امیدت را نا امید کند، همیشه تو را به سخره بگیرد و از همه بدتر غرورت را زیر پا له کند… حواست باشد، حواست باشد که بازی زمانه، گرفتار اندوهت نکند…

 

ارسال کننده:مستی

/ 0 نظر / 35 بازدید