مناجات ابوالفضل میبدی

گرکافرم ای دوست مسلمانم کن***   مهجور توام بخوان ودرمانم کن

گر در خور آن  نیم  که رویت  بینم*** باری به سر کوی تو قربانم کن

 
خداوندا:عیب پوش بندگانی وعذرنیوش معیوبانی و دستگیر درماندگانی.
خداوندا:منتظر است این درویش دل ریش.نیوشان به هفت اندام ازپس وپیش. تاکی  آواز آید که بیامرزیدیم میندیش.

منبع : گزیده ای ازکتاب کشف الاسرار_ابوالفضل میبدی

ارسال کننده: شبنم حبیبی نسب

 

/ 0 نظر / 11 بازدید