چشم

یک چشم من اندر غم دلدار گریست

چـشـم دگـرم حـسود بود و نگـریست

 

چـون روز وصـال آمـد او را بـسـتم

 گـفـتـم نـگـریسـتی نـبایـد نـگـریـست

 

 

 ارسال کننده:مستی

 

/ 0 نظر / 24 بازدید