فاصله ها

Image Detail

 

فاصله هارا
یکی
یکی
نه یکی
نه ،نشد
فاصله هارا
یکی
یکی
نه یکی ...
نمیدانم چرا هرچه مینویسم درست نمیشود
فاصله هارا
یکی
یکی
ازسومی میترسم
همیشه نه یکی از آب در می آید
من- یکی
تو – یکی
کار من و تو نیست
سوم شخص مجهول - نه یکی-  استماخذ:http://radepaieashk.blogfa.com/post-16.aspx

 

ارسال کننده:کفا کامدی

/ 0 نظر / 7 بازدید