پندهای لقمان حکیم

 
روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی. اول این که سعی کن  در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری! دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی و سوم این که در بهترین کاخ ها وخانه های جهان زندگی کنی. پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کار ها را انجام دهم؟ لقمان جواب داد: اگر کمی دیرتر وکمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد. اگر بیشتر کار کنی وکمی دیرتر بخوابی درهر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است. واگر با مردم دوستی کنی ودر قلب آن ها جای بگیری آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست.
 
ارسال کننده:مستی
/ 0 نظر / 52 بازدید