صبر کن...

به یاد داشته باش: من نباید چیزی باشم که تو میخواهی من را خودم از خودم ساخته ام منی که من از خودم ساخته ام ،آمال من است تویی که تو از من میسازی آرزوهایت و یا کمبود هایت هستند لیاقت انسان را کیفیت زندگی تعیین میکند نه آرزوهایشان.
 
×××××××××××××××××
صبر کن سهراب! آری… تو راست می گویی آسمان مال من است پنجره،فکر،هوا،عشق،زمین،مالِ من است! اما سهراب تو قضاوت کن، بر دل سنگ زمین جای من است؟! من نمی دانم که چرا این مردم، دانه های دلشان پیدا نیست… صبر کن سهراب! قایقت جا دارد؟ من هم از همهمه ی داغ زمین بیزارم.
 
 
ارسال کننده:مستی
/ 0 نظر / 21 بازدید