حسین جان سلام

 

حسین جان سلام

 

 

از پشت درهای عصیان از لابلای دردهای بیشمار نابندگی با تو سخن می گویم. شاید که امشب تو به حال من گریستن گیری. فرسخ ها دلم با تو بیگانه است اما عشقت برایم یک نشانه است. می دانم که می دانی و می شناسیم و می دانم که نمی دانم و نمی شناسمت.اما دعوی عشقت بر دلم داغ عطش نهاد تا پس از این آب را با طعم عشق بنوشم. به من بیاموز آن روز که با حق عهد بستی و طاغوت را به خون شکستی با او چه گفتی و او با تو چه گفت؟ که اینگونه تا به عمق دلها عهد ها را با عهد تو می سنجند.

ببخش اگر نام من نام عاشقانت را آلود و ببخش اگر خود را به تو گره زدم. شمع آفتاب کجا چراغ مرده کجا؟ امشب برایم دعا کن باشد که من هم روزی خدایی شوم و چون تو عهد با او بندم و دیگر از چشمانت شرم نکنم

برایم دعا کن... 

 

دلنوشته: امین نژاد سبهانی

/ 1 نظر / 13 بازدید
کفا کامدی

بسی زیـبــــــــــــــــا....