زندگی

 

زندگی یعنی ....بخند هر چند که غمگینی           

                          ببخش هر چند که مسکینی                                                     

                                       فراموش کن هر چند که دلگیری 

                                                            اینگونه بودن زیباست                          

                                                                      هر چند که آسان نیست!!!

 

 

ارسال کننده: مریم

/ 0 نظر / 8 بازدید