دیر آمدی باران...

دیر آمدی باران...

دیر!

من در جایی

در حجم نبودن کسی

خشکیدم...!

وزنم را زمین نمی پذیرد


دائماً بی تو در هوا معلقم...


میبینی؟...


حرفهایت بی محابا مرا به سویت میکشد


افکارت...حتی لرزش قلبت را می فهمم...


من آماده ام... همیشه ... هر لحظه


برای به تو رسیدن


هر سدی را رد خواهم کرد


کافیست در گوشم زمزمه کنی


با تو خواهم ماند.

ماخذ: اینترنت

 

ارسال کننده: کفا کامدی

/ 1 نظر / 8 بازدید
کفا کامدی

سلام و خسته نباشید شعری ک من گفتم این شعره "ازم نخواه نرم سفر آخه غرق رفتنم" ........... خسته ام ذو از اینترنت اوردم[نگران]