کی می داند

 
  
کی می داند:

 


کی خبر از دل من دارد
کی خبر ازدل بی تاب من دارد
کی خبر از زخم های دلم دارد
کی خبر از درددل های دلم دارد
کی می داند دختر چه می خواهد
کی می داند یتیم سه ساله چه کم دارد
کی می داند زهرای حسین چه می گوید
کی می داند رقیه بهانه ی چه می گیرد
          وای بردلم.....وای بردلم.....
وای بر این دلم که چیزی از شما نمی خواهد
کی می داندچشم هایم فقط چه می بیند
کی می داند دستهایم را برای چه بسته اند
کی می داند بالای سرم چه کسی را می خواهم
کی می داند من الذی ایتمنی چه می گوید
کی می داند من از خدا چه می خواهم
        کی می داند....کی می داند.....
 
دلنوشته:شبنم حبیبی نسب
/ 0 نظر / 8 بازدید