دوباره عاشورا

دوباره عاشورا دوباره دلم بی قرار است ضربان قلب تاریخ هم اینجا تند می زند چشمان متحیر زمین و زمان  اشک را به آغوش می طلبند امروزحق را سر می برند و حقانیت را می کشند  مظلومیت را به نام حسین (ع) می نویسند و صبر را به نام زینب(س) .

دلنوشته ؛امین نژاد سبهانی

/ 0 نظر / 21 بازدید