مواظب خودت باش

میدانــی ؟! بعضـی ها را هرچه قدر بـخوانی ... خسته نمیشوی ! بعضـی ها را هرچه قدر گوش دهی ... عادت نمیشوند ! بعضـی ها هرچه تکرار شوند ... باز بکر اند و دست نـخورده ! دیده ای ؟! شنیده ای ؟! بعضـــی ها بی نهایت اند !
×××××
مواظب خودت باش....    گاهی ، وقت خداحافظی از کسی ..    خواسته یا ناخواسته میگیم :    «مواظب خودت باش ! »    مواظب خودت باش یعنی فکرم پیش توئه !    مواظب خودت باش یعنی برام مُهمی !    مواظب خودت باش یعنی نگرانتم !    مواظب خودت باش یعنی دوستت دارم !    مواظب خودت باش یعنی به خدا می سپارمت ! مواظب خودت باش یعنی از الان دلم واست تنگ شده!    مواظب خودت باش یعنی...    تورو خدا مواظب خودت باش ..
 
ارسال کننده: مستی
/ 0 نظر / 24 بازدید