اشک

 

اشـــــــــــــــــک است...که از دیدگانم خارج و بر گونه هایم جاری میشود...
اشـــــــــــــــــک است... که از درونم آگاه است آگــــاه...
هر گاه بغضی در گلو خفتـــــــه
اشـــــــــــــــک است که در چشمانم بی قرار است
و آرزوی باریدن را می کند...
اندکی تامل...
 می بارد بر گونه های تبدارم...
آری...
اشــــــــــــــک است...
                             اشـــــــــــــــــــــــک...
                                                               که در خلوت شبهای تنهائی فــــــاتح قلب من است...

 

دلنوشته:کفا کامدی

/ 0 نظر / 8 بازدید