حدیث قدسی

حدیث قدسی

 

کلامی است که به باور مسلمانان از سوی خدا بدون به چالش طلبیدن ناباوران (تحدی) و بدون غرض اعجاز به پیامبر وحی شده‌است .کنار آیات قرآنی و احادیث معصومین (ع)، سخنان مذهبی دیگری هم هست که اصطلاحا به آنها «حدیث قدسی» گفته می‌شود و آنها عبارتند از جملاتی که توسط معصوم از خداوند نقل می‌شود، ولی جزء قرآن نیست. اینگونه احادیث به خاطر انتساب آن به مقام قدس خداوندی (حدیث قدسی) نامیده می‌شود. با بررسی این نوع احادیث، معلوم می‌شود که اینها بیشتر، موعظه‌ها و کلمات حکمت آموزی است که خداوند به وسیله آنها بندگان خود را ارشاد و راهنمایی کرده‌است، سبک و سیاق آنها غالبا عاطفی است و کلمه «عبدی» (بنده من) در آنها زیاد به چشم می‌خورد که اشاره به عنایت خاص خداوند بر بندگان خویش است که آنان را به خود نسبت می‌دهد و رابطه عاطفی با آنها برقرار می‌کند..1

 

چند نمونه از احادیث قدسی:

 

*یابن آدم: انا غنی لا افتقر اطعنی فیما امرتک اجعلک غنیا لا تفقر

(همانا من بی نیاز هستم که محتاج و فقیر نمی شوم. مرا اطاعت کن تو را نیز بی نیاز کنم، که محتاج کسی نشوی)

 

** یابن آدم: اطعنی فیما امرتک و لا تعلمنی ما یصلحک

(درآنچه که به تو امر نمودم مرا اطاعت کن و آنچه صلاح توست به من نیاموز)

 

*** یابن آدم فی کل یوم توتی برزقک و انت تحزن و ینقص من عمرک و انت لا تحزن، تطلب ما یطغیک و عندک ما یکفیک

(در هر روز رزق و روزی می رسد و حال آنکه تو غم روزی می خوری و حال آنکه از عمرت کم می شود ولی تو محزون نمی شوی. بدنبال چیزی هستی که تو را طاغی و یاغی می کند و حال آنکه در نزد تو چیزی است که کفایت امرت را می نماید.)2

 

ماخذ:1- دانشنامه آزاد ویکی پدیا

        2-کتاب (الکترونیک )احادیث قدسی- گردآورنده محمد مهدی حاجی پروانه-صص9-5 

 

 

ارسال کننده: امین نژاد سبهانی

/ 0 نظر / 8 بازدید