سه شعر ازفریدون مشیری

 
بوی عشق

شب، همه دروازه هایش باز بود

آسمان چون پرنیان ناز بود

گرم، در رگ های ما، روح شراب

همچو خون می گشت و در اعجاز بود

با نوازش های دلخواه نسیم

نغمه های ساز در پرواز بود

در همه ذرات عالم، بوی عشق

زندگی لبریز از آواز بود

بال در بال کبوترهای یاد

روح من در دوردست راز بود
 
نورعشق

رهروان کوی جانان سرخوش اند

عاشقان دروصل وهجران سرخوش اند

جان عاشق,سربه فرمان می رود
سربه فرمان سوی جانان می رود

راه کوی می فروشان بسته نیست
دربه روی باده نوشان بسته نیست

باده ماساغرماعشق ماست

مستی مادرسرماعشق ماست

دل زجام عشق اوشدمی پرست
مست مست ازعشق اوشدمست مست

ما به سوی روشنایی می رویم

سوی آن عشق خدایی می رویم

دوستان!ماآشنای این رهیم

می رویم ازاین جدایی وارهیم

نورعشق پاک اودرجان ما

مرهم این جان سرگردان ما

عدالت

 


گفت روزی به من خدای بزرگ

نشدی از جهان من خشنود!

این همه لطف و نعمتی که مراست

چهره ات را به خنده ای نگشود!

این هوا، این شکوفه، این خورشید

عشق، این گوهر جهان وجود

این بشر، این ستاره، این آهو

این شب و ماه و آسمان کبود!

این همه دیدی و نیاوردی

همچو شیطان، سری به سجده فرود!

در همه عمر جز ملامت من

گوش من از تو صحبتی نشنود!

وین زمان هم در آستانه مرگ

بی شکایت نمی کنی بدرود!

گفتم: آری درست فرمودی

که درست است هرچه حق فرمود

خوش سرایی ست این جهان، لیکن

جان آزادگان در آن فرسود

جای این ها که بر شمردی، کاش

در جهان ذره ای عدالت بود.

 


ماخذ: fereydoonmoshiri.org

 

ارسال کننده: شبنم حبیبی نسب

 

/ 0 نظر / 11 بازدید