ملا فاضل سکرانی

طحت ظامی وحیاة ال عطش بالما

وحیاتی بثغرک المعسول بلما

تجاوبنی یاناهی ع لأی ش بالما

یسرنی وبیه بس الضرر لی؟!

×××××××××

 

یا الأسمر ضیـفک آنا وعلی لوماک

 

کثــر مانی لرغیفک جای لوماک

 

جرحت حشای وادری شفای لوماک

 

من امص ریجک مرض ما یظــل بیّ

××××××

 

الیالی بمحن دلالی لهنه 

 

وعسی ال هنانی بشربی لاهنا 

 

چثیره مشاکلی چثیره لاهن (ا)

 

و حده اثنین ویسهلن علیّ

 

شاعر:ملا فاضل سکرانی

ارسال کننده: عبدالرضا آل کثیر

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید