خدایا کجایی؟یا تو ازم دلگیری یا من ترکت کردم وبی خیالت شدم.هرچی هست بی خیال.این روزها حس می کنم کمرم زیر بار این همه مشکل وبلا ونکبت داره خم میشه.داره که نه خم شده.به ظرفیتم نگاه کردی؟نمی دونم قد راست کنم زیر بار این همه مشکل.خدایا من ادم این همه امتحانت نیستم.دلم گرفته کجایی شونه ات می خوام.له شدم زیر بار این همه بلا که حتی اجازه دم زدن هم ندارم.شونه ات بده ارومم کن تا بتوانم ادامه بدم.نذار ببرم.خدایا جوابگوی این روزایی که داره میره ومن دارم بربر میشم وکی میده.روزایی که حسرت یه خنده مونده رو دلم.روزایی که دل ادم اشیونه می خواد.دلم نفس تازه می خواد.دلم هوا می خواد.هوای اطرافم سنگین.نفس که می کشم کم میارم.دلم گرما می خواد.جواب روزایی که با دیدن خانوادم بغض راه گلوم می بنده.نمی تونم به اب شدنشون چشم بدوزم ودم نزنم.سخت خدا باور کن سخت.جواب روزایی که هر کس ونا کسی بهم زخم زبون زد.سرم بیش هر از خدا بی خبری خم کردم.  
 
برگرفته از:deli_gerefte.blogfa.com

 

ارسال کننده:عاطفه راهی مرمضی

/ 0 نظر / 24 بازدید