چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

مقاله نویسی  و انجام کار پژوهشی زیر بنای هر تحول و پیشرفت علمی است اما متاسفانه در دانشگاه ها و مدارس ما آموزش مقاله نویسی جز در موارد نادر نادیده گرفته شده است به گونه ای که گاهی دانشجو مفهوم دقیقی از مقاله نویسی با این آموزش های پراکنده  دریافت نمی کند با توجه به ضرورتی که در این باره احساس می شد و همچنین درخواست یکی از دانشجویان مبنی بر آموزش مقاله نویسی کتاب «چگونه یک مقاله علمی بنویسیم» را برای دانلود در کتابخانه وبلاگ قرار دادم. اگرچه متاسفانه در کشور ما در شیوه مقاله نویسی وحدت رویه  وجود ندارد و این کتاب با کتاب های دیگری که درباره مقاله نویسی نوشته شده اند در برخی موارد متفاوت است اما جهت آشنایی با مفاهیم کلی مقاله نویسی مطالعه این کتاب را به دانشجویان گرامی توصیه می کنم.

 

دانلود کتاب چگونه یک مقاله علمی بنویسیم................................................. دانلود

/ 0 نظر / 26 بازدید