شکایت نکن

هی رفیق.. شکایت نکن نــــ ـه !! شکایتــ نکن ... کوه همــ که باشـــد گــ ـاهی دم غروبـــ که میشود انــ ـگار دلش می لرزد ... به خــ ـدا قسم ، اصلا انگــ ـار طور دیگریستــ ... انگــــــار ایستاده می افتد . ایستـــاده می گرید و ایستـــاده میمیرد !! پس گلایه نکن ... از تو چــــــه پنهـــان ، با تمام بی پنــ ـاهی ام ... گاهی ایستــاده ، در پس ِ همین وجــــــود ، در پس ِ همین خنده هـــــــــــای سرد در پس ِ همین گریه های گـــــرم ، هــِـــــی می میرم و زنده میشوم !!

 

ارسال کننده: مستی

/ 0 نظر / 21 بازدید