گر صبر زینب نبود...

 

 

گر صبر زینب نبود، ایوب را صبر سهل نبود.

گر سخن جمیل زینب نبود،آوای داوود خوش نبود

گر عشق زینب و حسین نبود،یوسف یعقوب بازگشتنی نبود

 

ارسال کننده:مریم حویزه

/ 0 نظر / 9 بازدید