پاییز فصل زایش و مرگ

پاییز فصل اندوه های کودکانه، رقص برگ های نیمه جان بر عرصه باغچه تابستان که آهنگش را خش خش برگهای زیر پای رهگذر می نوازد.

شاید بوی مهر، بوی دبستان را هرگز نتوان از واژه ی پاییز جدا کرد. گویی سرشت پاییز را با مرگ و زندگی توامان بافته اند. فصل مرگ بازی های کودکانه، غوغا و آشوب کوی و برزن و نیز فصل زایش دانش، شور و شوق دیدن همشاگردی ها 

 

ارسال کننده: امین نژاد سبهانی

/ 1 نظر / 43 بازدید
مستی

http://www.mylife-68.blogfa.com/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87