باغبانم باغبانی خسته دل

باغبانم باغبانی خسته دل
پشت من خم گشته همچون پشت تاک
آن گل زیبا که پروردم به جان
شد چو خورشید فروزان تابناک
دست گلچینی ز شاخش
چید و رفت
پای خودبینی فشردش روی خاک

 

شاعر: حمید مصدق

ارسال کننده: بی نام

/ 0 نظر / 35 بازدید